Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Operatör Kortvåg 2127681 (2021-10-20 - 2021-10-24 )

Grundkurs Operatör kortvåg vänder sig till utbildade sambandsoperatörer eller  personer med motsvarande utbildning inom det civila totalförsvaret. Kursen ger en fördjupad kunskap i bland annat vågutbredning och antennteknik samt övning med olika trafikmetoder.  Utbildningen är ny. Den civila delen av totalförsvaret har ett kommande behov förstärkningsresurser för hantering av reservsystem på kortvåg som nu är under planering och projektering.

Sista dag för ansökan 20 augusti

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök