Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Signalist 3 2147412, Kvarn Borensberg (2021-10-27 - 2021-10-31 )

Kursen är del 3 av 3 i befattningsutbildning för signalist i hemvärnet. Inriktningen är samband på kortvåg (HF). Den ger teoretiska kunskaper om elektromagnetisk strålning och antenner. Dessutom ingår utbildning på radiostationerna Ra 763, Ra 195, Ra 1951 och Ra 1952 samt olika varianter på datatrafik. Kunskaperna befästs i tillämpade övningar med upprättande av antenner för rymdvågs- och markvågsförbindelser samt trafikövningar med tal och data.

Kursen innehåller utbildning i hemvärnet förkommande radiosystem för HF (kortvåg)

Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Förkunskapskrav: Godkänd GU Signalist 2

Sista dag för ansökan: 15 augusti 2021

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök