Medlemsavgift 2020

Nu börjar det bli dags att betala medlemsavgiften för år 2020. 

Storleken på medlemsavgiften beslutas av förbundsstämman.
För år 2020 är avgiften 200 kronor för enskild medlem eller 300 kronor familjemedlemskap.

Plusgiro för medlemsavgift: 22 09 42-7
Glöm ej att ange SL-nummer eller namn som betalningsreferens. 
Om du ej betalt årsavgiften innan 1 mars är medlemskapet ej aktivt längre.

För nya medlemmar som blivit det efter 1 juli gäller avgiften även för påföljande år.
Tänk på att betala medlemsavgiften så snart som möjligt då det bland annat går till försäkringen om olyckan skulle vara framme under en planerad aktivitet du är med på. 

Du bör ha fått ett mail via FRO Östergötlands mailinglista angående medlemsavgiften också. Har du inte fått det kontakta ostergotland@fro.se då det då kan vara felaktiga uppgifter i medlemsregistret.