Grundutbildning systemoperatör Ra180 med PC-DART

Under en helg genomfördes systemoperatörsutbildning på Ra180 PC-DART.
10 stycken elever var antagna till utbildningen , varav 8 stycken genomförde den.
Under dessa 2 dagar på Malmen i Linköping fick deltagarna kunskap i att bla. hantera nycklar, driftsätta och använda Ra180 med PC-DART både grundläggande men även lite mera avancerad användning.
 
Ra180 PC-DART-Foto PeterA
 
Eleverna kopplar upp sig i "skrivbordsmiljö". Foto: Peter A.
 
Ra180 DART380-Foto PeterA
Knappande på DART380 utomhusmiljö. Foto: PeterA.