Amatörradio inom FRO Östergötland

Amatörradio i FRO Östergötland

FRO är ingen ren amatörradioföreningen, men amatörradion har ändå sin givna plats i vår organisation. Med amatörradio är det ofta möjligt att när som helst finna en motstation att köra, vilket gör att såväl telegrafister som radiotelefonister kan skaffa sig nyttig etervana och träna handhavande och trafikteknik.

FRO använder sig av militära amatörradio signaler. Dessa börjar med SL.

FRO Östergötland SL5ZZV.
FRO Finspång SL5ZO.
FRO Linköping SL5ZY.
FRO Norrköping SL5ZYT
Vilande SL5ZAM (tidigare FRO Västra Östergötland)