Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Christopher Andreasson
Ekövägen 11
610 24 VIKBOLANDET
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 073-5005249

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Pandemin är inte över - skärpta råd för Östergötland

Folkhälsomyndighetens skärpte sina allmänna råd för Östergötlands län i i slutet av Oktober. Dessa gäller till att börja med till och med 19 november, men kan förlängas därefter. 

FRO Östergötland hade hoppats på att kunna dra igång verksamheten mera efter den första vågen av Covid-19. Nu när den "andra vågen" har kommit så har vi fått tänka om igen. 

Som frivillig försvarsorganisation har vi ett ansvar i samhället och vi visar det genom att medverka till minskad risk för smittspridning i detta känsliga läge. FRO verkställande utskott (VU) har fastställt skärpta regler som givetvis också FRO Östergötland ställer sig bakom. 

För FRO Östergötlands del innebär detta att medlemmar inte får delta i någon fysiskt verksamhet som organiseras av FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter.  

För att försöka motverka lite av det "vaccum" som uppstår så kommer vi köra ett antal möten via webben istället. 

VU har också beslutat att i princip all återstående utbildning under året ställts in. Det drabbar många elever som inte kan gå de kurser de har planerat. VU vet i dagsläget inte hur det kommer att se ut nästa år, men man hoppas att det går att genomföra planerade kurser under våren.

Håll i - håll ut - håll avstånd!

Årets traditionsenligt amatörradioloppis i Norrköping blev inställd

backluckeloppis 2020FRO Norrköping och Norrköpings radioklubb tog vårt samhällsansvar och ställde in årets traditionsenligt amatörradioloppis i Norrköping. Detta på grund av det rådande Corona/Covid-19 läget. Vi tar nya tag inför 2021 och hoppas att den uppskattade loppisen kan återkomma då och att både utställare och besökare återvänder med friska krafter. 

Istället genomförde Norrköpings Radioklubb en enkel liten lokal klubbaktivitetet med en "backluckeloppis". FRO Norrköping deltog också med support genom bland annat sin ledningsvagn.

 

SL-test 14 november

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. SL-Testen 2020 går lördagen den 14 november. Testen är indelad i olika klasser för Telegrafi, SSB respektive Digitalt. Regler för SL-Testen finns här. Välkommen!

Riksstämma 2020 - summering dag1

Denna helg (5-6 september) pågår FRO Riksstämma. Riksstämman sker vartannat år och är FRO högst beslutande organ. FRO Östergötland har två delegater på plats för att föra vår talan. En av dessa, Andreas ger denna summering från dag 1. 

Dagen inledes med föredragningar av ordförande och generalsekreterare. Dessa betonade vår betydelse av att vara en frivillig försvarsorganisation och vad detta innebär. Vikten av rekrytering till HV samt civila uppdrag lyftes fram som bärande för vår verksamhet. Därefter har stämman gått igenom de 9 propositioner som Centralstyrelsen föreslagit. Representanter för centralstyrelsen har presenterat de olika propositionerna och argumenterat för deras förslag. Detta har i många fall lett till intressanta diskussioner rörande olika förbunds synpunkter på respektive punkt. Dagen har även innehållit mycket diskussion kring vad som är mål och syfte för FRO.

Reparation av FRO Norrköpings terrängbil

tgb13Reparation av FRO Norrköpings terrängbil 13 genomfördes på kvällen onsdag 8 juli med hjälp av händiga medlemmar. Det var en damask i framhjulet som läckte och behövde bytas. 
Nu är det åtgärdat och terrängbilen är redo för nya uppdrag. 

Tack till Peter S och Håkan A. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök