Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Hangargatan 50
602 09 NORRKÖPING
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 070-0337369

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Kallelse till FRO Norrköpings avdelningsstämma

FRO Norrköpings avdelningsstämma kommer genomföras lördag 3 mars kl 1000.

Datum: lördag 3 mars kl 10:00.

Plats: Butängsgatan 12, Kuntze Communication

Anmäl ditt deltagande via e-post till norrkoping@fro.se senast 28 februari för att kunna beräkna förtäring.

Stämmodokument görs tillgängliga via länkarna nedan. 

Varmt välkommen

Länkar: 

Förslag dagordning

Verksamhetsberättelse (för inloggade medlemmar).

Kallelse till avdelningsstämma i Linköping

Medlemmarna i FRO Linköping kallas härmed till ordinarie avdelningsstämma torsdagen den 8 februari 2018 klockan 18.30 i Grenadjärhuset.

Förslag till dagordning

 • Val av stämmoordförande.
 • Val av stämmosekreterare.
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet. Justerarna ska väljas bland ledamöterna i stämman.
 • Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
 • Avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 • Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
 • Ärenden från avdelningsstyrelsen (propositioner).
 • Ärenden från enskild medlem (motioner).
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorer och en revisorsersättare.
 • Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av delegater till förbundsstämman. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen är inte valbara.
 • Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande.
 • Avslutning

Medlemsavgift för 2018

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för Din och Dina eventuella familjemedlemmars medlemskap för 2018. . 

Förbundsstämman 2017 beslutade att höja medlemsavgiften med 20 kr 2018. Detta innebär att medlemsavgiften för 2018 är för enskild medlem är 180 kr och för familjemedlemskap 280 kr.

Betalning görs till FRO Östergötlands Plus Giro 22 09 42 – 7

Glöm inte att ange vilket/vilka SL - nummer som betalningen omfattar.

Ta gärna med hela familjen som medlemmar.
Familjemedlemskap innebär att alla familjemedlemmar som är folkbokförda på adressen ingår för 280 kr. Dock måste man anmäla varje person som medlem via medlemsansökan på webben separat.

Träff för Sambandspoolen Östergötland torsdagen den 30:e november 2017

Torsdagen den 30/11 träffades den nystartade sambandspoolen för FRO Östergötland i lokalen på Bråvalla i Norrköping. Närvarade gjorde 8 st medlemmar från Norrköpings lokalavdelning. Diskussionerna rörde bland annat hur arbetet i sambandspoolen ska organiseras, samt de projekt och uppdrag som poolen börjat titta närmare på. Det blev en del intressant brainstorming runt hur vi kan bygga radionät som passar de uppdrag vi i nuläget riktar in oss på, samt vad vi behöver göra i underhållsväg med den materiel vi redan nu besitter. Vi började även titta framåt och dra upp riktlinjerna för vår kommande övningsverksamhet, samt planera för lite trevliga aktiviteter där vi kan umgås och lära känna varandra i i den nystartade gruppen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök