Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Hangargatan 50
602 09 NORRKÖPING
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 073-5005249

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Påminnelse om förbundsstämman lördag 10 mars

Detaljerad information finns på denna länk

 OBS! Anmälan senast onsdag 7 mars. Detta för att veta antal till guidning samt förtäring.
Vi kommer lotta ut några pass i JAS 39 Gripen simulatorn bland deltagarna på stämman. 

 

Kallelse till FRO Östergötland ordinarie förbundsstämma.

Härmed kallas medlemmar i FRO Östergötland till ordinarie förbundsstämma.

Datum: Lördag 10 mars Kl 11:00.

Plats: Linköping. (FRO Linköpings lokaler, Grenadjärhuset, Strids Gata 25, Malmslätt)

Anmälan via e-post till ostergotland@fro.se senast onsdag 7 mars. 
Detta för att beräkna förtäring samt guidade rundturen.

Efter stämman bjuds på förtäring samt guidad rundtur Flygvapenmuseum.
Vi kommer lotta ut några pass i JAS 39 Gripen simulatorn bland deltagarna på stämman. 

Preliminära hålltider

11:00 Stämma

13:00 Guidad rundtur Flygvapenmuseum (Kalla kriget och DC3).

Stämmohandlingar kommer göras tillgängliga på länkarna är under

Varmt välkommen.

Länkar:

Förslag dagordning

Verksamhetsberättelse (för inloggade medlemmar)

 

Kallelse till FRO Norrköpings avdelningsstämma

FRO Norrköpings avdelningsstämma kommer genomföras lördag 3 mars kl 1000.

Datum: lördag 3 mars kl 10:00.

Plats: Butängsgatan 12, Kuntze Communication

Anmäl ditt deltagande via e-post till norrkoping@fro.se senast 28 februari för att kunna beräkna förtäring.

Stämmodokument görs tillgängliga via länkarna nedan. 

Varmt välkommen

Länkar: 

Förslag dagordning

Verksamhetsberättelse (för inloggade medlemmar).

Kallelse till avdelningsstämma i Linköping

Medlemmarna i FRO Linköping kallas härmed till ordinarie avdelningsstämma torsdagen den 8 februari 2018 klockan 18.30 i Grenadjärhuset.

Förslag till dagordning

 • Val av stämmoordförande.
 • Val av stämmosekreterare.
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet. Justerarna ska väljas bland ledamöterna i stämman.
 • Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
 • Avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 • Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
 • Ärenden från avdelningsstyrelsen (propositioner).
 • Ärenden från enskild medlem (motioner).
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorer och en revisorsersättare.
 • Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av delegater till förbundsstämman. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen är inte valbara.
 • Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande.
 • Avslutning

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök