Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Hangargatan 50
602 09 NORRKÖPING
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 070-0337369

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Kallelse till FRO Östergötland förbundsstämma för verksamhetsåret 2016

Som tidigare mailats ut om så kallas FRO Östergötland medlemmar till stämma.

Datum: lördag 8 april kl 1300.

Plats: Norrköping, Bråvalla byggnad 63. Hangargatan 41, mitt emot katthemmet.

Stämmohandlingar:

Förslag på dagordning

Ekonomiskt utfall - Förslag budget 2017 (för inloggade medlemmar)

Revisorernasberättelse 2016 (för inloggade medlemmar)

Verksamhetsberättelse 2016 (för inloggade medlemmar)

 

Efter stämman kommer ett föredrag som ger oss en tillbakablicka till det kalla kriget. Vår kollega i FRO Skåne, Mats Nordström,  kommer att prata om "Luftförsvarsgruppcental-Lgc roll under kalla kriget". Han har också skrivit en bok kring ämnet. På stämman finns möjligheten att köpa den till det förmånliga priset 200kr (annars 354kr ink frakt). Boken, inbunden 230 sidor i A4, beskriver anläggningstypens historik och uppbyggnad, med tyngdpunkt på den tekniska konstruktionen. Vidare beskrivs kort landets alla anläggningar, och den status de har idag.

Kom på stämman, lyssna på föredraget och få lite smörgåstårta. Anmälan, för beräkning av smårgåstårta görs via Doodle på nedanstående länk.

http://doodle.com/poll/aeue5e2pbiyxfh4e

Har du allergier så anmäl detta till ostergotland@fro.se

Varmt välkommen

Kallelse till FRO Norrköpings avdelningsstämma för verksamhetsåret 2016

FRO Norrköpings medlemmar kallas till stämma.

Nu är det dags för avdelningsstämma för verksamhetsåret 2016.

Datum: Torsdag 23 februari.
Tid: klockan 1830
Plats: Butängsgatan 12, Kuntze Communication AB

Förslag på dagordning

Anmäl gärna ditt deltagande till e-postadressen norrkoping@fro.se för att kunna beräkna åtgång till förtäring.

Varmt välkomna önskar styrelsen.

Medlemsavgiften för 2017

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för Din och Dina eventuella familjemedlemmars medlemskap i FRO Östergötland för verksamhetsåret 2017.

Medlemsavgiften för enskilt medlemskap är: 160 kr

Medlemsavgiften för familj, boende tillsammans är: 260 kr

Glöm inte att ange vilket/vilka SL - nummer som betalningen omfattar.

Betalning görs till FRO Östergötlands Plus Giro 22 09 42 – 7

Kallelse till avdelningsstämma FRO Linköping

Medlemmarna i FRO Linköping kallas härmed till ordinarie avdelningsstämma torsdagen den 9 februari 2017 klockan 18.30 i Grenadjärhuset.


Förslag till dagordning

 • Val av stämmoordförande.
 • Val av stämmosekreterare.
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet. Justerarna ska väljas bland ledamöterna i stämman.
 • Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
 • Avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 • Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
 • Ärenden från avdelningsstyrelsen (propositioner).
 • Ärenden från enskild medlem (motioner).
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorer och en revisorsersättare.
 • Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av delegater till förbundsstämman. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen är inte valbara.
 • Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande.
 • Avslutning.

Öppet Hus i Linköping 8 december 2016

Åter dags för Öppet Hus i Linköping. Den här gången kommer vår medlem Leif Tollén att berätta om sitt besök vid Bletchley Park. Ni vet förstås vad det är? Just det, det är den anläggning i England där man under andra världskriget dechiffrerade tyskarnas meddelanden.

Välkommen till Fro Linköpings lokal i Malmslätt torsdagen den 8 december 2016 klockan 18.30. Som vanligt blir det fika också.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök