Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Hangargatan 50
602 09 NORRKÖPING
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 070-0337369

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Kallelse till avdelningsstämma FRO Linköping

Medlemmarna i FRO Linköping kallas härmed till ordinarie avdelningsstämma torsdagen den 9 februari 2017 klockan 18.30 i Grenadjärhuset.


Förslag till dagordning

 • Val av stämmoordförande.
 • Val av stämmosekreterare.
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet. Justerarna ska väljas bland ledamöterna i stämman.
 • Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
 • Avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 • Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
 • Ärenden från avdelningsstyrelsen (propositioner).
 • Ärenden från enskild medlem (motioner).
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorer och en revisorsersättare.
 • Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av delegater till förbundsstämman. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen är inte valbara.
 • Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande.
 • Avslutning.

Öppet Hus i Linköping 8 december 2016

Åter dags för Öppet Hus i Linköping. Den här gången kommer vår medlem Leif Tollén att berätta om sitt besök vid Bletchley Park. Ni vet förstås vad det är? Just det, det är den anläggning i England där man under andra världskriget dechiffrerade tyskarnas meddelanden.

Välkommen till Fro Linköpings lokal i Malmslätt torsdagen den 8 december 2016 klockan 18.30. Som vanligt blir det fika också.

Öppet Hus i Linköping

På torsdag kl 18:30, den 10 november 2016, har vi i FRO Linköping Öppet Hus i vår lokal. Välkommen dit och träffa oss andra och självklart tar vi en fika tillsammans. 

Inbjudan FRO information/introduktion

Frivilliga Radioorganisationen i Östergötland (FRO) genomför 2 stycken informations/introduktionsmöten under hösten.

Dessa riktar sig till dig som är intresserad av FRO och vår verksamhet.

Även du som redan är medlem men som inte varit på någon introduktion sedan tidigare är välkommen att anmäla dig.

Agenda i stort.
FRO övergripande.
FRO Östergötland.
Vad gör FRO
Vilka uppdrag har FRO.
Hur ansluter man sig till uppdragen, vad krävs.

De 2 alternativen att delta är:
Måndag 24 oktober kl 1900. Linköping/Malmslätt
Tisdag 1 november kl 1900. Norrköping/Bråvalla, byggnad 63. Hangargatan 41.Mitt emot katthemmet FIA.

Anmälan att delta görs bästa via Doodle på följande länk:
http://doodle.com/poll/puidewiswnkybvnb

Du kan också anmäla dig direkt via e-post till ostergotland@fro.se

Varmt välkommen

Fulla hus

FRO Norrköpings öppet 6 oktober drog fulla hus. Vår Bergvaktsstuga blev full med medlemmar vilket är glädjande. Även om vi inte hade något särskilt ämne för kvällen så diskuterades det en del, som tex. amatörradioloppisen, amatörradio men även båtar. Tack för en välbesökt torsdagskväll med godfika.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök