Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Hangargatan 50
602 09 NORRKÖPING
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 070-0337369

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Kallelse till FRO Östergötland ordinarie förbundsstämma.

Härmed kallas medlemmar i FRO Östergötland till ordinarie förbundsstämma.

Datum: Lördag 10 mars Kl 11:00.

Plats: Linköping. (FRO Linköpings lokaler, Grenadjärhuset, Strids Gata 25, Malmslätt)

Anmälan via e-post till ostergotland@fro.se senast onsdag 7 mars. 
Detta för att beräkna förtäring samt guidade rundturen.

Efter stämman bjuds på förtäring samt guidad rundtur Flygvapenmuseum.
Vi kommer lotta ut några pass i JAS 39 Gripen simulatorn bland deltagarna på stämman. 

Preliminära hålltider

11:00 Stämma

13:00 Guidad rundtur Flygvapenmuseum (Kalla kriget och DC3).

Stämmohandlingar kommer göras tillgängliga på länkarna är under

Varmt välkommen.

Länkar:

Förslag dagordning

Verksamhetsberättelse (för inloggade medlemmar)

 

Kallelse till FRO Norrköpings avdelningsstämma

FRO Norrköpings avdelningsstämma kommer genomföras lördag 3 mars kl 1000.

Datum: lördag 3 mars kl 10:00.

Plats: Butängsgatan 12, Kuntze Communication

Anmäl ditt deltagande via e-post till norrkoping@fro.se senast 28 februari för att kunna beräkna förtäring.

Stämmodokument görs tillgängliga via länkarna nedan. 

Varmt välkommen

Länkar: 

Förslag dagordning

Verksamhetsberättelse (för inloggade medlemmar).

Kallelse till avdelningsstämma i Linköping

Medlemmarna i FRO Linköping kallas härmed till ordinarie avdelningsstämma torsdagen den 8 februari 2018 klockan 18.30 i Grenadjärhuset.

Förslag till dagordning

 • Val av stämmoordförande.
 • Val av stämmosekreterare.
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet. Justerarna ska väljas bland ledamöterna i stämman.
 • Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
 • Avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 • Revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
 • Ärenden från avdelningsstyrelsen (propositioner).
 • Ärenden från enskild medlem (motioner).
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorer och en revisorsersättare.
 • Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av delegater till förbundsstämman. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen är inte valbara.
 • Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande.
 • Avslutning

Medlemsavgift för 2018

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för Din och Dina eventuella familjemedlemmars medlemskap för 2018. . 

Förbundsstämman 2017 beslutade att höja medlemsavgiften med 20 kr 2018. Detta innebär att medlemsavgiften för 2018 är för enskild medlem är 180 kr och för familjemedlemskap 280 kr.

Betalning görs till FRO Östergötlands Plus Giro 22 09 42 – 7

Glöm inte att ange vilket/vilka SL - nummer som betalningen omfattar.

Ta gärna med hela familjen som medlemmar.
Familjemedlemskap innebär att alla familjemedlemmar som är folkbokförda på adressen ingår för 280 kr. Dock måste man anmäla varje person som medlem via medlemsansökan på webben separat.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök