Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Christopher Andreasson
Ekövägen 11
610 24 VIKBOLANDET
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 073-5005249

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Riksstämma 2014 genomförd

Nu är 2014 års riksstämma genomförd. Denna gång i Hallstahammar.Informations- och utbildningsdag RS2014

Under fredagen så genomfördes informations- och utbildningsdag.

På lördag morgon påbörjades själva stämman.
Under dagen avhandlades bland annat propositioner och motioner.

Propostioner nr1: Tillstyrkes av stämman med tillägg om ungdom.
Proposition nr2: Avslag av stämman.
Proposition nr3: Bifall av stämman.
Proposition nr4: Avslag av stämman.
Proposition nr5: Bifall av stämman.
Proposition nr6: Bifall av stämman.
Proposition nr7: Bifall av stämman.

Motion nr1: Avslag av stämman.
Motion nr2: Anses besvarad.
Motion nr3: Antogs efter justering av föreslagen stadgetext.
Motion nr4: Anses besvarad.
Motion nr5: Avslag av stämman.
Motion nr6: Avslag av stämman.
Motion nr7: Anses besvarad.
Motion nr8: Avslag av stämman.
Motion nr9: Stämman tillstyrker.
Motion nr10: Avslag av stämman.

Även central del av medlemsavgiften avhandlades. Efter votering (röstning) om avgiften för 2016 beslutade stämman med röstövervikt 29 st mot 18 st att gå på förslaget att denna ska ligga på 80 kr enskild och 160 kr familj 2016. För år 2015 oförändrat, 60 kr enskild och 100 kr familj.

På söndagen fortsatte stämman med beslut om budget för egna medel 2015 & 2016. Därefter så skedde val av centralstyrelse m.m.

Ny centralstyrelse:

Ordförande: Georg Guldstrand
Ledamöter: Sara Högström, Totte Fleischer, Ingvar Flink, Jan Edenquist, Jan Johnsson, Benny Nord.
Ersättare: Mathias Eriksson, Sven-Erik Söderin.

Alla medlemmar kan läsa handlingarna under FRODOK och RS2014.

Från FRO Östergötland fanns 2 delegater, Fredrik och Leif, på plats. Foto: Leif T.

Reservation för tryckfel tills slutgiltigt protokoll är justerat.

Senaste öppet hus hos FRO Linköping – digitala moder

fro linkoping digitala moder 1
Foto: Sven Westlund

Vid FRO Linköpings träff i tisdags, 6 maj 2014, berättade Leif Tollén om de olika digitala moder som idag används bland radioamatörer och på andra håll i världen. Han visade också  praktiskt hur sådan kommunikation går till. Vi genomförde även vissa kontakter.

På bilden ser vi hur vår förevisare riggat upp sin utrustning för att ledsaga oss ut bland de olika digitalmoderna.

Överfullt på FRO Norrköpings öppethus 10 april.

Öppethus 10 april innebar att det blev fullt i vår lilla föreningslokal. Kricka visade bland annat upp en Öppethus10aprilvärmekamera och dess funktion. Intressant att se hur länge värmen från en hand tex, på en vägg finns kvar. Mycket längre än vad man kan tro. Även kortvågsradion luftades lite och vår yngsta besökare för kvällen, provade på att vrida in lite frekvenser.

Allt om vågutbredning

fro linkoping vagutbredning 1
Foto: Arne Andersson

fro linkoping vagutbredning 2

Foto: Leif Tollén

Nåja, kanske inte riktigt allt, men mycket intressant information blev det vid FRO Linköpings möte den 1 april 2014. Det handlade om de vågutbredningsfenomen, som vi alla är så beroende av, när vi använder radio. Kjell Adolfsson berättade om vad vi behöver kunna i ämnet. Han visade även hur vi kommer över relevant information på nätet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök