Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Christopher Andreasson
Ekövägen 11
610 24 VIKBOLANDET
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 073-5005249

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Riksstämma 2020 - summering dag1

Denna helg (5-6 september) pågår FRO Riksstämma. Riksstämman sker vartannat år och är FRO högst beslutande organ. FRO Östergötland har två delegater på plats för att föra vår talan. En av dessa, Andreas ger denna summering från dag 1. 

Dagen inledes med föredragningar av ordförande och generalsekreterare. Dessa betonade vår betydelse av att vara en frivillig försvarsorganisation och vad detta innebär. Vikten av rekrytering till HV samt civila uppdrag lyftes fram som bärande för vår verksamhet. Därefter har stämman gått igenom de 9 propositioner som Centralstyrelsen föreslagit. Representanter för centralstyrelsen har presenterat de olika propositionerna och argumenterat för deras förslag. Detta har i många fall lett till intressanta diskussioner rörande olika förbunds synpunkter på respektive punkt. Dagen har även innehållit mycket diskussion kring vad som är mål och syfte för FRO.

Reparation av FRO Norrköpings terrängbil

tgb13Reparation av FRO Norrköpings terrängbil 13 genomfördes på kvällen onsdag 8 juli med hjälp av händiga medlemmar. Det var en damask i framhjulet som läckte och behövde bytas. 
Nu är det åtgärdat och terrängbilen är redo för nya uppdrag. 

Tack till Peter S och Håkan A. 

Trevlig midsommar!

Nu är redan midsommar här. Vi önskar alla en härlig midsommar och en skön sommar. midsommarstang
Vi ser fortsatt ut att få leva med pandemin ett tag till. 
Utifrån hur läget är så kommer vi inte stänga ned helt för sommaruppehåll, utan vi räknar med att köra ett antal föredrag/seminarier under sommaren via webben. Detta har vi tidigare skrivet om och datum beräknas komma efter midsommarhelgen. 

Ta fortsatt hand om er och tänk på att hålla avståndet. 

Reservsambandsgruppen testade utrustningen

6C9DC49A D093 4B9B B901 24B531D66963På kvällen 4:e juni provade FRO Östergötlands reservsambandsgrupp (RSG) sin utrustning och beredskap genom ett med kort varsel utlyst radiotrafiknät. 

På en förbestämd radiokanal på vår egen repeater checkade 8 medlemmar in och kunde bekräfta att så väl repeater som deras apparater var i god kondition. Efter incheckningen pratades det om respektives hantering av Corona-krisen och hur den påverkat var och en.
Stort tack till er som deltog.

Vill du också delta och stödja samhället vid påfrestningar på infrastrukturen? kontakta FRO Östergötland via e-post. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök