Frivilliga Radioorganisationen

FRO Östergötland

Kontaktinformation

FRO Östergötland
Christopher Andreasson
Ekövägen 11
610 24 VIKBOLANDET
E-post: ostergotland@fro.se
Tel: 073-5005249

montering-utrustning

Välkommen till FRO Östergötland

Frivilliga Radioorganisationen Östergötland välkomnar hela familjen som medlemmar. Vi har avdelningar i Finspång, Linköping och Norrköping.

Alla ska vara välkomna i föreningsaktiviteter. Ung som gammal, kvinna eller man, utlandsfödd eller född i Sverige. 

I vissa av våra uppdrag/aktiviteter krävs dock att du är svensk medborgare för att kunna delta. 


I FRO Östergötland har vi:
- R
en föreningsaktivitet i våra avdelningar. Exempel kan vara amatörradio, temakvällar, datautbildning, sambandsuppdrag eller bara träffas och prata lite.
-
Ungdomsverksamhet genom de centrala sommarkurserna.
-
Uppdragsverksamhet. Framförallt då som specialister inom Hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna. Men även till övriga nationella uppdragen för samhällets krisberedskap.

Arbete har skett med att förbättra stabiliteten för Echolink och D-star.

Periodvis har EchoLink och D-star fungerat dåligt. Detta har berott på att Internetförbindelsen på siten varit instabil. Under helgen så utfördes arbete med att försöka förbättra detta för att få en stabilare driftmiljö för våra digitala noder.

Har du några synpunkter på dem , kontakta oss gärna

Förbundsstämman 2013

Stämma2013-foto I Forström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Medlemmarna görs sig redo för stämma. Foto: I. Forsström


FRO förbundsstämma Östergötland ägde rum den 9:e mars på Tuijas Kök i Finspång
Ordförande Fredrik Andersson öppnade högtidligt mötet och välkomnade oss alla. Dagordningen gicks genom med lättsamhet från oss runt borden samt att besluten fattades utan att någon opponerade sig. Verksamhets- och förvaltningsberättelser fanns tillgängliga på borden att läsa och deltagarna satt tysta några minuter för att studera det skrivna ordet.
När Fredrik kände sig färdig och mötet hade förklarats avslutat lämnades ordet över till Major Lars Lindén som berättade om sina strapatser i FN-tjänst. En mycket intressant och gripande föreläsning om de humanitära insatser och strapatser som Major Lindén överlevt. Major Lindén hade också med sig fotoalbum som vi fick titta på med eget bevåg.

L Linden-foto I Forström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Major Lindén berättar om sina FN upplevelser.  Foto: I. Forsström

Nu börjar vårsolen titta fram och det tisslas och tasslas runt om i radioshacken om antennarbeten, även här på Finspångs FRO-avdelning var det diskussioner om kommande antennarbeten.

Text: Ingemar Forsström (SM5LIB)

Nya avdelningsordföranden

Efter avdelningsstämmorna så har avdelningarna i Finspång och Västra Östergötland fått nya avdelningsordföranden. I Finspång tar Gustav Andersson över efter Göran Arvidsson och i Västra tar Johan Johansson över efter Peter Feuk.

Vi önskar dessa välkomna och hoppas att detta stimulerar föreningsverksamheten i de bägge avdelningarna.
Närmare presentation kommer senare.

WINLINK-föredrag hos FRO Linköping den 28 februari 2013

WINLINK-föredrag

Foto: Jan Gyllenhammar

På februari månads öppet hus höll Leif Tollén, SM5VXO, ett föredrag om WINLINK för medlemmarna i FRO Linköping. WINLINK är ett radiosystem som kan användas till att skicka epost på såväl amatörbanden som andra frekvensband. Ett flertal moder är i bruk.

 

WINLINK-föredrag

Foto: Jan Gyllenhammar

Leif gick igenom hur systemet är uppbyggt och demonstrerade därefter hur man skickar och tar emot melj. Han valde att använda moden WINMOR och kopplade upp sin kortvågstranceiver IC-7000 på 14 MHz-bandet mot gatewaystationen HB9XQ i Bern, Schweiz. Nyfikna blickar betraktade hur systemet arbetade och efter ett tag trillade ett flertal mejl in och Leifs testmejl skickades iväg till hans Hotmail-konto. Hastigheten när man skickar epost över kortvågsradio är låg, men fördelen med systemet är att man kan skicka epost även om delar av internet slås ut eller på annat sätt är oåtkomliga.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök