FRO Linköping – Nu kör vi!

Det är med stor tillfredsställelse vi nu kan konstatera att de nyligen lättade corona-restriktionerna nu medger oss att återuppta vår verksamhet. Sammankomster och liknande, som bygger på flera personers fysiska närvaro, kan därmed åter arrangeras. Vi startar direkt med att inbjuda till Öppet hus i lokalen vid två tillfällen under årets sista månader.

Tisdagen den 26 oktober klockan 18.30 träffas vi i vår lokal för att åter diskutera våra gemensamma intressen och stämma av läget inför fortsättningen. Vi bjuder förstås på fika och eftersom det här är ett lite speciellt tillfälle får det bli lite fetare fika än vanligt.

Tisdagen den 7 december träffas vi igen. Denna gång är det vår Luciaträff. Tiden är även här 18.30.

Förslag till aktiviteter och annat som kan utveckla vår verksamhet tar styrelsen gärna emot. Vi får verkligen hoppas att den pågående pandemin avslutas på ett bra sätt och att vi inte utsätts för nya strapatser.

Vi önskar varandra välkomna tillbaka och ses igen framöver.

Sven
Eder ordförande