Radiokommunikation för vaccionationsvärdar

TetraUnder vårt pågående uppdrag som vaccionationsvärdar så har FRO Östergötland också försett våra värdar med TETRA terminaler för att kunna ha internkommunikation mellan sig, vakter och läkaren. Detta har varit mycket uppskattat och gjort kommunikationen enklare och snabbare när behovet uppstått. 

Bilden: Framtagen sats med TETRA terminaler som används inom FRO Östergötland när behov uppstår. Dessa används antingen via TETRA bas eller i direktmod.