FRO Östergötland samverkar med FRG Linköping

FRO Östergötland samverkar med Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Linköpings kommun genom försök och prov som genomförs av kommunikationsutrustning.  FRG har testat ett antal av FRO Östergötlands TETRA terminaler och TETRA bas vid deras trygghetsskapande verksamhet under Valborg och skolavslutningen. 

Utfallet har varit positivt. Rent tekniskt fungerar det väldigt bra på de platser där man varit. Erfarenheten visar på att det framförallt är delar i handhavandet som behöver förbättras.