SDR föredrag

SDR föredrag12maj
12 maj genomfördes ett föredrag om Software Defined Radio (SDR). Vi fick höra om både olika hårdvaror som kan användas, men också mjukvarorna. Hårdvarorna finns i olika prisklasser och vill man börjar prova lite kan tex. en enkel RTL-SDR USB-dongel vara en bra start. Denna kan köpas för strax över 300 kr. 

Flera av deltagarna har också erfarenhet av KiwiSDR och kopplat dessa så att det går att fjärrstyra dem. 

Bästa sättet att komma igång med SDR är troligen att köpa en hårdvara och skaffa någon av mjukvarorna, sedan själv börja testa lite. 

Det finns också ett antal publika SDR- mottagare på Internet man kan köra om man inte själv vill köpa en eller har möjlighet att sätta upp antenn.