Kallelse till FRO Linköpings avdelningsstämma 2021

FRO Linköping genomför avdelningsstämma 2021 (verksamhetsåret 2020) torsdag 20 maj klockan 1900.
Kallelse utskickad via e-post till medlemmarna