FRO Östergötland var värd för MOLOS arbetsmöte

17 april genomförde MOLOS ett arbetsmöte i Norrköping och Finspång. På mötet diskuterades utvecklingsfrågor om MOLOS 2.0.

I Östergötland finns en av MOLOS-grupperna som är spridda över Sverige. MOLOS är en förstärkningsresurs inom ledningsstöd och samband för samhällets krisberedskap och uppdragsgivaren är Svenska Kraftnät. 

Vill du veta mera om uppdragen för samhällets krisbereskap

https://fro.se/samhallets-krisberedskap

 MOLOS arbetsmöte20210417