Morgondagens SDR föredrag flyttas

Det föredrag, om SDR, som var planerat att genomföras onsdag 5 maj behöver tyvärr flyttas. Nytt planerat datum är onsdag 12 maj.