Nytt intressant föredrag inom området IT-säkerhet genomfördes 25 mars.

Under en dryg timme så fick deltagarna vetskap om hur man mäter hur allvarlig en sårbarhet kan vara, samt några exempel från verkligheten och leverantörernas roll i detta. 

Mera inom området IT-säkerhet kommer 2 juni då vi planerar att fortsätta.

Däremellan kommer dock två andra föredrag i andra ämnen att genomföras. 

Håll koll på hemsidan och kommande utskick.

it hot