Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2021. Detta görs enklast via Swish eller till Plusgiro: 22 09 42-7. Märk med ditt namn eller SL-nummer (medlemsnummer) så vi kan identifiera dig. Medlemsavgiften för 2021 är för enskild medlem: 220 kr och för familjemedlemskap: 340 kr.

FRO Östergötland är helt beroende av dig som medlem. Vi är därför oavsett vilket typ av medlem du än är (jätteaktiv, normaltaktiv, stödmedlem/soffliggare), väldigt angelägna om att behålla dig och hoppas du kan/vill vara det fortsättningsvis. 

Under rådande omständigheter i samhället med Covid-19/Corona så har vi inte haft några fysiska allmänna träffar sedan i början av 2020. Vi började dock under 2020 att genomföra föredrag via Internet istället. Detta kommer vi fortsätta med även under 2021, så lång tid det behövs. Första halvåret 2021 finns ett antal tillfällen med intressanta föredrag. Tex. ett antal föredrag om IT-säkerhet, FRO Östergötlands länsradionät, SDR-radio m.m. 

Utöver ovanstående föredrag så får man bland annat följande som medlem:   

 • -Tillgång till utbildningar i FRO utbildningskatalog och möjlighet att ansluta sig till någon av våra uppdrag för att stödja samhället. 
 • -Betalda resor, kost och logi under centrala utbildningar.
 • -Olika föreningsaktiviteter tex. föredrag, utbildningar, studiebesök osv... 
 • -Försäkring om olyckan skulle vara framme vid våra planerade aktiviteter. 
 • -God kamratskap och många kompetenser inom radio, kommunikation, IT och tele.  
 • -Egen anropssignal som används på våra egna radionät/träningsnät. (efter en kortare introduktion)
 • -Egen anknytning i FRO IP-telefoninät.
 • -Tillgång till FRO egna chattserver.
 • -Tillgång till FRO egen mötes/konferensserver.
 • -Inloggning till FRO webbsidor https://fro.se med diskussionsforum, dokumentation m.m.
 • -Möjlighet att ha ett e-postalias, enligt standarden förnamn.efternamn@fro.se 
 • -Som radioamatör kan du nyttja våra klubbstationer. 
 • -Rösträtt på förbundsstämman