Genomgång av programvaran Radio Mobile

Då gör vi ett nytt försök!

FRO Norrköping bjuder in medlemmarna till en webbgenomgång av programvaran Radio Mobile. Denna kan bland annat användas för räckviddsberäkningar.

Datum: Torsdag 19 november klockan 20:00. 

Anmälan sker via Doddle på följande länk:

https://doodle.com/poll/ctzazmwxnkrvxf7a?utm_source=poll&utm_medium=link

Coronaläget har ju åter tyvärr blivit sämre igen så vi kör via webben och Jitis meet på fro.se.
Ange namn och SL-nummer vid anmälan.
Länk till själva mötet kommer mailas ut innan. Har du inte hört något senast 30 minuter innan genomgången, så maila till norrkoping@fro.se 

Ingen särskild programvara krävs för att delta, utan enbart en webbläsare. 
Tänk på mötesdiciplinen och ha mikrofonen avstängd när du inte pratar.