FRO Östergötland deltog på SL-testet

Under SL-testen i lördags så fanns operatörer på SL5ZZV FRO Östergötland och SL5ZYT FRO Norrköping. SL5ZZV kördes från Vikbolandet och SL5ZYT uppe i Kolmårdsterrängen. 

SL5ZZV fick ihop 30 kontakter (QSO:n), vilket får anses bra då den bara var med halva tiden. Motstationerna fanns från Malmö upp till Kiruna. SL5ZYT skrapade ihop 6 stycken under tiden den var aktiv.