Pandemin är inte över - skärpta råd för Östergötland

Folkhälsomyndighetens skärpte sina allmänna råd för Östergötlands län i i slutet av Oktober. Dessa gäller till att börja med till och med 19 november, men kan förlängas därefter. 

FRO Östergötland hade hoppats på att kunna dra igång verksamheten mera efter den första vågen av Covid-19. Nu när den "andra vågen" har kommit så har vi fått tänka om igen. 

Som frivillig försvarsorganisation har vi ett ansvar i samhället och vi visar det genom att medverka till minskad risk för smittspridning i detta känsliga läge. FRO verkställande utskott (VU) har fastställt skärpta regler som givetvis också FRO Östergötland ställer sig bakom. 

För FRO Östergötlands del innebär detta att medlemmar inte får delta i någon fysiskt verksamhet som organiseras av FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter.  

För att försöka motverka lite av det "vaccum" som uppstår så kommer vi köra ett antal möten via webben istället. 

VU har också beslutat att i princip all återstående utbildning under året ställts in. Det drabbar många elever som inte kan gå de kurser de har planerat. VU vet i dagsläget inte hur det kommer att se ut nästa år, men man hoppas att det går att genomföra planerade kurser under våren.

Håll i - håll ut - håll avstånd!