Reservsambandsgruppen testade utrustningen

6C9DC49A D093 4B9B B901 24B531D66963På kvällen 4:e juni provade FRO Östergötlands reservsambandsgrupp (RSG) sin utrustning och beredskap genom ett med kort varsel utlyst radiotrafiknät. 

På en förbestämd radiokanal på vår egen repeater checkade 8 medlemmar in och kunde bekräfta att så väl repeater som deras apparater var i god kondition. Efter incheckningen pratades det om respektives hantering av Corona-krisen och hur den påverkat var och en.
Stort tack till er som deltog.

Vill du också delta och stödja samhället vid påfrestningar på infrastrukturen? kontakta FRO Östergötland via e-post.