Nu finns stämmoprotokollet för stämman 2020 publicerat

FRO Östergötlands stämma 2020 har som tidigare rapporterats genomförts via konferensmöjlighet pga. Corona/Covid-19.

Nu finns även protokollet publicerat för inloggade medlemmar under menyvalet "styrelse" i vänsterlisten på webbsidan.