Unik stämma genomfördes inom FRO Östergötland

Stämma2020 online
Efter mycket om och men pga. Corona/Covid-19 situationen så genomfördes FRO Östergötlands stämma enligt tidigare utskick via mailinglistan och kallelse på webbsidan söndag 26 april. Stämman var helt unik då den på grund av rådande omständigheter genomfördes via internet första gången någonsin. Endast internet uppkoppling samt en webläsare behövdes för att delta. Tekniskt fungerade allt över förväntan. Drygt 20 personer deltog, majoriteten med video.

Punkterna på dagordning betades av i tur och ordning. Punkten gällande "revisorernas berättelse över räkenskap och förvaltning" samt "fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2020" bordlades
dock då revisorerna inte var färdiga och ingen deltog.
Dessa två punkter tas på nytt upp söndag 3 maj klockan 1900, under
försättning att revisorerna är klara med sitt arbete. Samma länk samt lösen som stämmans första del.
Mera information om stämman samt protokoll kommer när alla punkter är klara. 

Bild: Några av deltagarna strax efter att stämman avslutats.

Uppdatering: Revisorernas berättelse finns nu att läsa på samma ställe där övriga stämmohandlingar finns på FRODOK, enligt tidigare mailutskick.