Kallelse till förbundsstämma 2020

Härmed kallas medlemmar i FRO Östergötland till förbundsstämma.

Datum: Söndag 26 April Kl 19:00.

Plats: Webben

 Då vi befinner oss i en situation där vi ska undvika fysiska möten, så har vi beslutat att vi håller årets förbundsstämma i någon form av webblösning. Vi håller just nu på att prova vilken vi ska använda. Så vi går ut med informationen om kallelse nu, stämmohandlingar kommer snart upp på webbsidan. Så återkommer vi med mer information med vad vi kommer använda, samt möjlighet för förbindelseprov av den aktuella tjänsten/mjukvaran vi kommer använda så man har möjlighet att prova innan stämman.

 Anmäl gärna via e-post (ostergotland@fro.se) om du kommer närvara, innan 2020-04-21.

 Stämmohandlingar kommer göras tillgängliga på webbsidan https://ostergotland.fro.se

Varmt välkommen till webbmötet.