Regionalt AMPRNet möte

Möte AMRPNet20200111FRO Norrköping var värd för det regionala AMPRNet mötet 11 januari 2020 med den gruppering som jobbar med frågorna.

Samverkan kring AMPRNet region E sker ihop med Norrköpings Radioklubb (SK5BN). Även representanter från FRO Södermanland deltog. Totalt blev det 13 personer. 
Under mötet avhandlades bland annat

  • Vad är på gång AMPRNet centalt
  • Vad är på gång inom E-län
  • Vad är på gång inom AB-län
  • Presentation av vad som sades om AMPRNet på FRO It- och sambands konferens
  • På gång vid siten i Nyköping
  • Robusta repeaternät
  • Mobil wifi-hotspot för mail

Foto: Manicken