Service och provkörning av radiostationer hos FRO Finspång

Då vi provkörde våra antenner i vår nyresta mast uppdagades att strömförsörjningen till en av våra sändtagare inte längre fungerar tillfredställande.

Vi kommer därför åter att träffas i vår klubbstuga onsdagen den 30 oktober 2019 kl 18:00 för att försöka åtgärda problemen.

Välkommen!