FRO Finspångs mast på plats

I dag reste vi masten vid FRO Finspångs klubbstuga. Detta är resultatet av flera veckors förberedelser då vi bit för bit kommit allt närmre målet.

Nu på onsdag 16 oktober 2019 kl 18:00 kommer vi att träffas i klubbstugan för att köra radio med antennerna i den nyresta masten. Spännande!

 

Vägavspärrning

Vägen spärras av för att användas till viktigare saker än bilars framkomst. Foto: Thomas Ahlblom

Mastresning

Å-hej-å-hå! Det är nära nu. Bara vi knuffar lite till borde det teoretiskt sett kännas aningen lättare. Foto: Stefan Elneros

FRO Finspångs radiomast

Så där, ja! Nu är skönheten på plats. Masten alltså. Foto: Stefan Elneros