Tips om utbildning för dig med avtal

Det finns fortfarande platser kvar till sommarens utbildning i Höllviken i ämnet IT-säkerhet.

Du som har ett avtal via FRO i något uppdrag med Försvarsmakten eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kan söka till utbildningen. 

Ansökan gör du i utbildningskatalogen. Senaste ansökningdag är 15 maj. 

https://fro.se/hemvarnets-utbildningar

https://fro.se/krisberedskapskurser