Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften 2019?

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2019? Det är viktigt ur bland annat försäkringshänseende. Så betala den snarast. Betalning görs till FRO Östergötlands Plusgiro 22 09 42 – 7. Medlemsavgiften för 2019 är för enskild medlem är 180 kr eller för familjemedlemskap 280 kr.

SMS påminnelse har gått ut till de som inte betalat. Vi vet dock att det kan finnas felaktigheter i medlemsregistret tex. på just mobilnumret som kan ha gjort att det inte nått fram. Ett sista påminnelseutskick kommer göras via brev.

Några har betalat, men inte angivit sitt namn. Så har du betalat men får en påminnelse kontakta gärna oss genom att maila ostergotland@fro.se och tala om vilket datum du betalade och skicka gärna med en skärmdump från din betalning.

Meddela gärna om du avser att inte fortsätta ditt medlemskap av någon anledning.