Kallelse till FRO Norrköpings avdelningsstämma

FRO Norrköpings avdelningsstämma kommer genomföras torsdag 7 mars.

Datum: Torsdag 7 mars kl 1830.
Plats: Butängsgatan 12, Kuntze Communication

Anmäl ditt deltagande via e-post till norrkoping@fro.se , för att kunna beräkna förtäring.
Stämmodokument kommer göras tillgängliga innan mötet på länkar i denna notis. 

Förslag dagordning

Varmt välkommen