FRO Norrköping - Öppethus 7 februari

Första torsdagen i månaden träffas FRO Norrköping i lokalen. Nästa gång är torsdag 7 februari kl 1830. Programmering av radio, fika, allmänna diskussioner.

Välkommen