Kallelse till avdelningsstämma i FRO Linköping

Medlemmarna i FRO Linköping kallas till ordinarie avdelningsstämma torsdagen den 7 februari 2019.

Platsen är vår lokal i Malmslätt och tiden 18.30. Personlig kallelse med dagordning utsändes till alla medlemmar inom kort.