Tack du som deltog i röstningen

Glädjande nog vara det många som tog chansen att rösta för att påverka prioritering av möjliga utbildningar inom IT och IT- och informationssäkerhet. Tack för det!
Utfallet blev som följer. 
  Håll ögonen öppna för inbjudan till dessa under 2019.  

omröstning aktiviteter