Medlemsavgift 2019

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för Din och Dina eventuella familjemedlemmars medlemskap för 2019. 

Förbundsstämman 2018 beslutade att avgiften för 2019 skulle vara oförändrad. Detta innebär att medlemsavgiften för 2019 är för enskild medlem är 180 kr och för familjemedlemskap 280 kr.

Betalning görs till FRO Östergötlands Plusgiro 22 09 42 – 7

Glöm inte att ange vilket/vilka SL - nummer som betalningen omfattar.

Ta gärna med hela familjen som medlemmar.
Familjemedlemskap innebär att alla familjemedlemmar som är folkbokförda på adressen ingår för 280 kr. Dock måste man anmäla varje person som medlem via medlemsansökan på webben separat..