Förbundsträff mittsverige

Lördag 13 oktober genomfördes en träff för förbunden i mittsverige i Norrköping. Diverse samverkanspunkter diskuterades av de 18 deltagarna under ett antal timmar. Bla. beslutades att förbunden skulle öka samverkan när det gäller utbildning igen, efter att utbildningsregionerna togs bort.

Glädjande nog hade alla förbund som inbjöds skickat respresentanter.
Deltagande förbund var Östergötland, Södermanland, Stockholm, Örebro, Uppland och Västmanland. Även vissa av förbundens kontaktperson i centralstyrelsen, Totte F, deltog.

Transport-Foto Quicken
Transport till FRO Norrköpings lokal.
Foto: Quicken

Reflexväst-Foto Quicken
Lite olika reflexvästar visades.
Foto: Quicken