FRO Norrköping D-star repeater igång

FRO Norrköping har nu satt upp en D-Star repeater. Anropssignalen är SL5ZYT-C och finns på 145.575 -600MHz. Sedan tidigare har man även en APRS samt Echolink igång. Mera information finns om du tittar här