Förbundsstämman 2013

Stämma2013-foto I Forström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Medlemmarna görs sig redo för stämma. Foto: I. Forsström


FRO förbundsstämma Östergötland ägde rum den 9:e mars på Tuijas Kök i Finspång
Ordförande Fredrik Andersson öppnade högtidligt mötet och välkomnade oss alla. Dagordningen gicks genom med lättsamhet från oss runt borden samt att besluten fattades utan att någon opponerade sig. Verksamhets- och förvaltningsberättelser fanns tillgängliga på borden att läsa och deltagarna satt tysta några minuter för att studera det skrivna ordet.
När Fredrik kände sig färdig och mötet hade förklarats avslutat lämnades ordet över till Major Lars Lindén som berättade om sina strapatser i FN-tjänst. En mycket intressant och gripande föreläsning om de humanitära insatser och strapatser som Major Lindén överlevt. Major Lindén hade också med sig fotoalbum som vi fick titta på med eget bevåg.

L Linden-foto I Forström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Major Lindén berättar om sina FN upplevelser.  Foto: I. Forsström

Nu börjar vårsolen titta fram och det tisslas och tasslas runt om i radioshacken om antennarbeten, även här på Finspångs FRO-avdelning var det diskussioner om kommande antennarbeten.

Text: Ingemar Forsström (SM5LIB)