Sysop/T - MGKI utbildning genomförd

Grundutbildning systemoperatör Sysop/T - MGKI genomföres i Norrköping 1 juni.

Mera information finns att läsa under Hemvärnet.