Eftersök av försvunnen person

Flera FRO:are deltog i eftersök av försvunnen person i slutet av maj i och runt Vrinneviskogen i Norrköping. Hemvärnet hade kallats ut och däribland flera placerade FRO medlemmar. Tyvärr hittades inte den eftersökta trots att insatsen pågick under flera dagar.

förberedelser-eftersök-foto Quicken

Foto: Några av deltagarna förberedelser för eftersök