Grundutbildning systemoperatör Ra180 med PC-DART genomförd

Helgen 24-25 augusti genomfördes uppdragsutbildning grundutbildning systemoperatör Ra180 med PC-DART.
Mera information finns att läsa här