Samarbete med Missing People Östergötland

FRO Norrköping/Östergötland har påbörjat ett samarbete med Missing People Östergötland med utrustning och sambandskompetens.
Inledningsvis har FRO Norrköping lånat ut utrustning för att förbättra Missing Peoples möjlighet till samband vid eftersök. Nystart av sambandspoolen med personalresurser kan också bli aktuellt att nyttjas vid Missing People insatser samt att uppbyggnaden av Östergötlands regionnät kan nyttas vid dessa.

FRO-MPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FRO Norrköpings ordförande Håkan lämnar över utrustning till Glenn från Missing People Östergötland. Foto: Quicken.