JOTA 2013

FRO Norrköping hjälpte Östra Eneby Haga scoutkår under JOTA2013-2 Foto-QuickenScouternas Jamboree On The Air (JOTA) söndag 20 oktober.  Först visade FRO ledningsvagnen och pratade om radiostationen Icom 707 som vi använde. Efter detta fick scouterna sätta upp HF antennen och fick en kortare instruktion hur man "uppför" sig i radion samt pratar i densamma. Inledningsvis så lyssnade vi mest men efterhand så gjordes "CQ CQ". 

Eftersom vår tid var begränsad så blev det inte så många kontakter i luften. Dock så fick scouterna kontakt med en station i England som man pratade med. Även någon station i närområdet hade man kontakt med.

Eftersom vädret inte var det bästa så var det bra med en vagn att sitta i. På det stora hela blev timmarna lyckade och det är mycket möjligt att vi deltar även 2014.                                                             

JOTA2013-3 Foto-Quicken JOTA2013 Foto-Quicken

Foton:
Uppe till höger: Förberedelser för montering av antenn.
Nere till vänster: Scout "alltid redo" framför Icom 707.
Nere till höger: Scouterna framför ledningsvagnen.