Talang Sverige

Flera stycken nappade på att få biljetter till Talang Sverige som spelades in i Stadium Arena i Norrköping. På FRO Finspångs hemsida kan man läsa en kort notis om detta. Länk till detta, tryck här.