Riksstämma 2014 genomförd

Nu är 2014 års riksstämma genomförd. Denna gång i Hallstahammar.Informations- och utbildningsdag RS2014

Under fredagen så genomfördes informations- och utbildningsdag.

På lördag morgon påbörjades själva stämman.
Under dagen avhandlades bland annat propositioner och motioner.

Propostioner nr1: Tillstyrkes av stämman med tillägg om ungdom.
Proposition nr2: Avslag av stämman.
Proposition nr3: Bifall av stämman.
Proposition nr4: Avslag av stämman.
Proposition nr5: Bifall av stämman.
Proposition nr6: Bifall av stämman.
Proposition nr7: Bifall av stämman.

Motion nr1: Avslag av stämman.
Motion nr2: Anses besvarad.
Motion nr3: Antogs efter justering av föreslagen stadgetext.
Motion nr4: Anses besvarad.
Motion nr5: Avslag av stämman.
Motion nr6: Avslag av stämman.
Motion nr7: Anses besvarad.
Motion nr8: Avslag av stämman.
Motion nr9: Stämman tillstyrker.
Motion nr10: Avslag av stämman.

Även central del av medlemsavgiften avhandlades. Efter votering (röstning) om avgiften för 2016 beslutade stämman med röstövervikt 29 st mot 18 st att gå på förslaget att denna ska ligga på 80 kr enskild och 160 kr familj 2016. För år 2015 oförändrat, 60 kr enskild och 100 kr familj.

På söndagen fortsatte stämman med beslut om budget för egna medel 2015 & 2016. Därefter så skedde val av centralstyrelse m.m.

Ny centralstyrelse:

Ordförande: Georg Guldstrand
Ledamöter: Sara Högström, Totte Fleischer, Ingvar Flink, Jan Edenquist, Jan Johnsson, Benny Nord.
Ersättare: Mathias Eriksson, Sven-Erik Söderin.

Alla medlemmar kan läsa handlingarna under FRODOK och RS2014.

Från FRO Östergötland fanns 2 delegater, Fredrik och Leif, på plats. Foto: Leif T.

Reservation för tryckfel tills slutgiltigt protokoll är justerat.