FRO Norrköpings avdelningsstämman 2013

FRO Norrköping genomförde sin avdelningsstämma söndagen 20 januari. 
Runt 12 personer dök upp på stämman som hölls i FRO Norrköpings lokaler.
Flera medlemmar hade tyvärr blivit sjuka och var tvungna att lämna återbud i sista stund.

Inga större förändringar skedde, utan det blev omval på styrelsemedlemmarna.
Efter stämman serverades uppskattad förtäring.