Arbete har skett med att förbättra stabiliteten för Echolink och D-star.

Periodvis har EchoLink och D-star fungerat dåligt. Detta har berott på att Internetförbindelsen på siten varit instabil. Under helgen så utfördes arbete med att försöka förbättra detta för att få en stabilare driftmiljö för våra digitala noder.

Har du några synpunkter på dem , kontakta oss gärna