FRO Norrköping månadsmötet April

Månadsmötet genomfördes onsdag 3 april. Drygt 10 personer hade hörsammat aktiviteten och även om det blev trångt i FRO lokalen så fick alla plats.
Under kvällen berättade Jan H om amatörradio och vad man "kan göra med det". Allt från tävlingsverksamhet till detta med att få så många kontakter som möjligt med världens olika hörn. Tack Jan för denna "introduktion".

En fortsättning på detta blir att FRO Norrköping räknar med att delta i SL-testerna under 2013. Den första går av stapeln lördag 11 maj. Mera information om detta kommer senare.